Hittan oktatás

Hittan

A két Petőfi iskolában minden évfolyamnak tartunk órarendbe épített hittanórát, heti két órában. A Bem iskolában a hitoktatás nem kötelező, de itt is 3 csoportban tanítjuk a 8 évfolyamatot. Mindezt felekezetközi jelleggel tesszük, a pünkösdi pásztorral közösen, behívva ezzel nemcsak saját diákjainkat, hanem az összes kisegyház gyermekeit, és bárki érdeklődőt is.