Istentiszteleti alkalmak

Bemerítéskor

Minden vasárnap 10 és 17 órától vannak istentiszteleteink. Ezeken központi helyet kap az igehirdetés, de sok ének-zenei szolgálat, valamint személyes bizonyságtételek, beszámolók is gazdagítják az alkalmakat, melyekre mindenkit szeretettel várunk. Nem ritkán ünnepek örvendeztetnek meg bennünket.
Hétközben szerdán és pénteken van összejövetel 19 órától, téli óraátállításban 18 órától.