Szociális munka

Segítség

Gyülekezeti életünk során találkozunk számos szociális probllémával, melyekben igyekszünk segítségül lenni. Ruhával, élelemmel, munkalehetőséggel próbáljuk ellátni a szükségben lévőket alkalmi jelleggel. Intézményesült formája mindennek a Filadelfia Segítő Szolgálat, mely számos ellátási formában igyekszik hosszútávú segítséget biztosítani (idősgondozás, házi segítségnyújtás, tanyagondnokság). Erről további részletek a www.filadelfia.baptist.hu weblapon találhatóak.