Segíthetünk?

Miben lehetünk a segítségedre?

Itt mondjuk el, hogy miben tudunk segíteni. De Te is elmondhatod, hogy miben kérsz segítséget.

Hittan

A két Petőfi iskolában minden évfolyamnak tartunk órarendbe épített hittanórát, heti két órában. A Bem iskolában a hitoktatás nem kötelező, de itt is 3 csoportban tanítjuk a 8 évfolyamatot. Mindezt felekezetközi jelleggel tesszük, a pünkösdi pásztorral közösen, behívva ezzel nemcsak saját diákjainkat, hanem az összes kisegyház gyermekeit, és bárki érdeklődőt is.

Temetés

A baptista lelkipásztor haláleset kapcsán lehetőségei szerint vállalja mindazok eltemetését, akiknek hozzátartozói ebben a segítségét kérik. Természetesen fontos az egyeztetés, de ha szükség van a segítségünkre, természetesen díjmentesen tesszük ezt. Hisszük ugyanis, hogy Isten igéje így olyanokhoz is tud szólni, akikkel amúgy talán nem volna kapcsolatunk.

Család

Szívesen örülünk együtt bárkivel családi örömeiben, így vannak gyülekezetünkben eljegyzések, menyegzők, gyermekbemutatások, házassái évfordulók és különböző jubileumok. Ezek gyakran az istentisztelet keretében történnek, vagy éppen szűkebb családi körben a kisteremben.

Segítség

Gyülekezeti életünk során találkozunk számos szociális probllémával, melyekben igyekszünk segítségül lenni. Ruhával, élelemmel, munkalehetőséggel próbáljuk ellátni a szükségben lévőket alkalmi jelleggel. Intézményesült formája mindennek a Filadelfia Segítő Szolgálat, mely számos ellátási formában igyekszik hosszútávú segítséget biztosítani (idősgondozás, házi segítségnyújtás, tanyagondnokság). Erről további részletek a www.filadelfia.baptist.hu weblapon találhatóak.

Ugrándozó gyerekek

Minden vasárnap korcsoportos foglalkozásra hívjuk a gyermekeket. A közösségi házban 5 korosztályos csoport várja az érdeklődőket.
A foglalkozás 9-10 óráig tart, melyet felkészült és nagyon kedves tanítók vezetnek. A szülők számára a fiatal-felnőttek csoportját ajánljuk, ahol jó beszélgetésekre, közösségépítésre van alkalom.
A gyermekek számára nyári táborokat, napközi- és zenei hetet, valamint évközi szabadidős programokat szervezünk.

Piknik

Szeretünk közös szabaidős tevékenységeket űzni, kimozdulunk, piknikezünk, kirándulunk, klubokat szervezünk, korosztályonként és barátilag is igyekszünk megtalálni egymást a mindennapokban és a hétvégéken.

Bemerítéskor

Minden vasárnap 10 és 17 órától vannak istentiszteleteink. Ezeken központi helyet kap az igehirdetés, de sok ének-zenei szolgálat, valamint személyes bizonyságtételek, beszámolók is gazdagítják az alkalmakat, melyekre mindenkit szeretettel várunk. Nem ritkán ünnepek örvendeztetnek meg bennünket.
Hétközben szerdán és pénteken van összejövetel 19 órától, téli óraátállításban 18 órától.

Bizalom

A gyülekezetben nemcsak a lelkipásztorral, de a tagokkal is érdemes beszélgetni. Mindig öröm látni, amikor a testvérek megtalálják egmást a mindennapokban, vagy nem sietnek haza az istentisztelet végén. Bárki bekapcsolódhat ezekbe a találkozásokba, építve jó emberi és testvéri kapcsolatokat.

Kiscsoport

Jelenleg működő kiscsoportjaink egy része vasárnap gyűlik össze. Gyerekek, ifjúsági csoport, fiatal felnőttek, 50-esek és nyugdíjas csoport fogadja az érkezőket.
Az ifjúság minden szombat este találkozik 19 órától.